English
Nederlands

Bahay Aurora is een kindertehuis op de Filippijnen
De Filippijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat 10% van de Filippijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen  vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras waar dergelijke straatkinderen worden opgevangen. Lees op deze site meer over het werk van Bahay Aurora en hoe u deze kinderen kunt helpen.

Mind Museum

27-08-2016 Op 6 augustus zijn de kinderen en medewerkers van Bahay Aurora voor educatieve trip naar het “Mind Museum” geweest in Manilla. De kinderen waren voorafgaand aan de trip zeer opgewonden. Veel kinderen waren nog nooit in Manila geweest dus het was een hele onderneming. De kinderen kregen ontbijt in de bus. Om 9.00 uur kwamen we aan bij het museum en de kinderen kregen instructies over wat hen te wachten stond. Het Mind Museum is een wetenschappelijk museum met dingen die een breed publiek aanspreken, met name kinderen. Het ontstaan van de wereld wordt op speelse wijze inzichtelijk gemaakt. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt tijdens deze prachtige reis.
De reis was georganiseerd door Nico. Nico werkt voor een Engelse call center en dit bedrijf heeft al meerdere activiteiten voor onze kinderen georganiseerd. Door hen staat er tegenwoordig ook voetbal op het menu. Tegen het eind van de dag hebben de kinderen samen met de vrienden van Nico een partijtje gevoetbald op een echt voetbalveld.
Moe, maar zeer voldaan, zijn de kinderen weer huiswaarts gekeerd. Onderweg werden ze ook nog getracteerd op een hamburger dus deze dag kon niet meer stuk!

  Laatste nieuws

  ~>   Periodieke schenken

  ~>   Flyer van Bahay Aurora

  ~>  
Wenskaarten Bahay Aurora

  ~>  Reisgids Bahay Aurora

  ~>  Nieuwsbrief

  ~>  Ervaringen vrijwilligers

  ~>  Doneer nu online

 ANBI


Login

Lees verder...

Kindertehuis 'Bahay Aurora' 
NL94 INGB 0000 3877 83 
 te Den Bosch, ten name van 
Stichting Noodhulp Filippijnen
CONTACT