English
Nederlands

Bahay Aurora is een kindertehuis op de Filippijnen
De Filippijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat 10% van de Filippijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen  vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras waar dergelijke straatkinderen worden opgevangen. Lees op deze site meer over het werk van Bahay Aurora en hoe u deze kinderen kunt helpen.

Wisselvallig weer

03-09-2016 Het weer in de Filippijnen is erg onvoorspelbaar deze dagen. Ook al zitten we midden in de regentijd, toch vinden we het lastig om ons daar op aan te passen. Op een groot aantal plaatsen zijn er enorme overstromingen die het hele sociale en zakelijke leven lam leggen. In de natte tijd is er heel vaak geen electriciteit en ook internet is erg instabiel in de natte tijd. Alles is bovengronds en daardoor slaat de bliksum erg vaak in op de transformators. Als dat het geval is zit je weer een paar dagen zonder internet of zonder electriciteit. Het zijn aparte bedrijven maar niet zelden vallen ze gelijktijdig uit, vooral tijdens hevige regenval. De afgelopen weken was er volop zon, de temperaturen lopen dan al snel op tot boven de 35 graden, een half uurtje later krijgen we dan een bak regen over ons heen en daalt de temperatuur zomaar 10 graden. Het regent dan dat het giet, echt stortregens. Door de temperatuursverschillen die dat met zich mee brengen worden de kinderen snel ziek. Afgelopen weken hadden we soms 6 kinderen in één keer ziek en dat is een forse belasting voor de medewerkers omdat die kinderen gescheiden moeten slapen en allemaal verschillende medicijnen krijgen. Met een aantal moet je dan ook overdag naar het ziekenhuis of huisartsenpost. Daar zijn de wachtrijen vaak erg lang met dit weer dus dan kost dat vele uren. Het is allemaal best moeizaam maar we zijn eraan gewend en we lossen alles op. Een aantal kinderen had longontsteking en dat is natuurlijk best gevaarlijk. Gelukkig hebben we een verpleegkundige in dienst en door de goede medische verzorging zijn ze weer snel hersteld.   

  Laatste nieuws

  ~>   Periodieke schenken

  ~>   Flyer van Bahay Aurora

  ~>  
Wenskaarten Bahay Aurora

  ~>  Reisgids Bahay Aurora

  ~>  Nieuwsbrief

  ~>  Ervaringen vrijwilligers

  ~>  Doneer nu online

 ANBI


Login

Lees verder...

Kindertehuis 'Bahay Aurora' 
NL94 INGB 0000 3877 83 
 te Den Bosch, ten name van 
Stichting Noodhulp Filippijnen
CONTACT