English
Nederlands

Bahay Aurora is een kindertehuis op de Filippijnen
De Filippijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat 10% van de Filippijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen  vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras waar dergelijke straatkinderen worden opgevangen. Lees op deze site meer over het werk van Bahay Aurora en hoe u deze kinderen kunt helpen.

Individuele verschillen

10-10-2016 De ervaringen van een kind op jonge leeftijd is van grote invloed op hoe hij zich als een volwassene ontwikkelt. Uit studies blijkt dat de intelligentie van kinderen zich voor meer dan 50% ontwikkelt voordat het 4 jaar wordt.  Dit zijn dus hele belangrijke jaren voor de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het spreekt dan ook voor zich dat de meeste ouders er alles aan doen om hun kind gedurende die jaren alles te geven wat het kind nodig heeft, met name liefde.  
Helaas lukt het ouders door allerlei omstandigheden niet altijd om hun kinderen te geven wat ze nodig hebben. Als kinderen in Bahay Aurora worden opgenomen is er niet zelden al onherstelbare schade opgelopen. Elk kind is anders en heeft ook andere kwaliteiten. De ene is goed in voetbal, de andere basketbal of heeft afficiniteit om artiest of model te worden. Doordat de kinderen in een kleinschalige opvang wonen denken we genoeg aandacht te kunnen geven zodat de schade vanuit het verleden beperkt blijft.
We doen er alles aan om de kinderen de weg te wijzen en te begeleiden op weg naar een zelfstandig bestaan buiten Bahay Aurora. Centraal bij Bahay Aurora staat de liefde en aandacht voor de kinderen. We hopen dat een ieder zijn dromen kan verwezenlijken.  

  Laatste nieuws

  ~>   Periodieke schenken

  ~>   Flyer van Bahay Aurora

  ~>  
Wenskaarten Bahay Aurora

  ~>  Reisgids Bahay Aurora

  ~>  Nieuwsbrief

  ~>  Ervaringen vrijwilligers

  ~>  Doneer nu online

 ANBI


Login

Lees verder...

Kindertehuis 'Bahay Aurora' 
NL94 INGB 0000 3877 83 
 te Den Bosch, ten name van 
Stichting Noodhulp Filippijnen
CONTACT